AktualnośćiGmina Ścinawa

Radni udzielili burmistrzowi absolutorium (FOTO)

Dziesięciu spośród dwunastu obecnych podczas głosowania na wczorajszej sesji radnych, udzieliło burmistrzowi Krystianowi Kosztyle wotum zaufania, a chwilę później absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Głosowanie poprzedziły dyskusje na temat raportu o stanie gminy, finansów oraz kontynuowanych inwestycjach, spuentowane pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej. – Dziękuję za zaufanie, poparcie ze strony radnych świadczy o spójnej wizji rozwoju naszej gminy. Startujemy z największymi inwestycjami w historii ścinawskiego samorządu i jestem przekonany, że efekty wspólnej pracy, mam tu na myśli choćby skanalizowanie obszarów wiejskich, rozbudowa sieci gazowej, którą doprowadziliśmy do Ścinawy oraz nowe drogi w obrębie kanalizowanych miejscowości, ewidentnie poprawią warunki bytowe mieszkańców. Liczę również na to, że w przyszłym roku obaj panowie radni, z których jeden wstrzymał się od przyznania absolutorium, a drugi był przeciwny, zmienią zdanie i będą wspierali nas w pracy na rzecz lokalnej społeczności. Rąk do wspólnego działania nigdy za wiele – powiedział Krystian Kosztyła, burmistrz Ścinawy.

– Gratuluję panu burmistrzowi Krystianowi Kosztyle, skarbnikowi naszej gminy pani Marzenie Dawedowskiej, dziękuję także radnym, którzy wspierają szefa ścinawskiego samorządu w działaniach. Mamy dziś poczucie dobrze spełnionego obowiązku, jako radni przyczyniamy się do rozwoju gminy, pomagamy burmistrzowi konsekwentnie realizować plan inwestycyjny i wyznaczone, ambitne cele. Kolejny raz burmistrz był doskonale przygotowany do dyskusji, ponieważ zawsze trzyma rękę na pulsie i aktywnie angażuje się w realizację wszelkich zadań. Za nami dobry rok – podsumował przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie Marek Szopa.