AktualnośćiGmina Ścinawa

Pozytywna opinia RIO o wykonanym budżecie 2019!

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez burmistrza Krystiana Kosztyłę sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ścinawa za 2019 rok. Lokalny samorząd zrealizował dochody w kwocie 53.683.765,06 zł, co stanowiło 99,62% w stosunku do ustalonego planu. Z kolei wydatki ukształtowały się na poziomie 54.771.704 zł, tj. 93,50 % zakładanych. W wykonanym w ubiegłym roku budżecie, podobnie jak obecnie, lwią część stanowią wydatki inwestycyjne, które zrealizowano w kwocie 17.628.381,08 zł. Przypominamy, że jeszcze kilka lat temu, środki przekazywane przez gminę na rozwój były znacznie niższe, np. w 2014 roku spuentowano je sumą 4.344.659.48 zł. Pozytywne zmiany w tym zakresie zachodzą, m.in. dzięki pozyskanym przez pracowników ścinawskiego urzędu niebagatelnym, zewnętrznym funduszom unijnym, na dzisiaj jest to kwota aż 130.000.000,00 zł.

– W ostatnich latach nasza gmina operuje nieporównywalnie większym budżetem na inwestycje, niż jeszcze kilka lat temu. Chcę podziękować skarbnikowi oraz pozostałym pracownikom urzędu, że w minionym roku zrealizowali tak ambitny plan, pilnując przy tym dyscypliny finansów publicznych, co znajduje swoje odzwierciedlenie w pozytywnej opinii RIO. Podziękowania należą się również radnym, za wsparcie i chęć współpracy w zakresie rozwoju naszej małej ojczyzny. Wracając do inwestycji, tak naprawdę dopiero teraz, kiedy wchodzimy w etap realizacji robót budowlanych i uruchamiamy największe przedsięwzięcia, czy te dotyczące rewitalizacji rynku, czy kanalizacji i dróg na wsiach, nastąpi ich bardzo wyraźny wzrost – komentuje burmistrz Kosztyła.