AktualnośćiGmina Ścinawa

Most nad Odrą dodatkowo wyeksponowany również po zmroku

Wnioski i prośby władz Ścinawy dotyczące oświetlenia zabytkowego mostu drogowego nad Odrą w Ścinawie, który aktualnie jest remontowany przez wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w końcu uzyskały pozytywną odpowiedź. Zarządca przeprawy znajdującej się w ciągu drogi krajowej nr 36 w Ścinawie poinformował, że przystąpi do zlecenia wykonania iluminacji i oświetlenia chodników na moście. Po wykonaniu dokumentacji, a wcześniej uzyskaniu niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji GDDKiA planuje oświetlić most nad Odrą, jeszcze w trakcie aktualnie prowadzonego remontu, który jak wiemy ma zakończyć się na przełomie II i III kwartału przyszłego roku. Pierwotnie, wykonywana obecnie inwestycja nie zakładała oświetlania przeprawy, jednak dzięki staraniom burmistrza oraz radnych, wszystko wskazuje na to, że ta zabytkowa konstrukcja będzie wyeksponowana również po zmroku.

W sprawie oświetlenia mostu lokalny samorząd, także na wniosek radnego Rady Miejskiej w Ścinawie Jerzego Sztaby, kilka razy zwracał się do zarządcy obiektu. Prośby motywowane były przede wszystkim względami bezpieczeństwa podróżujących i przemieszczających się po moście oraz możliwością dodatkowego wyeksponowania zabytku, kojarzonego z całym regionem a przede wszystkim z miastem Ścinawa.

Gmina Ścinawa poinformowała GDDKiA we Wrocławiu o chęci współpracy w zakresie udostępnienia zarządcy mostu punktu wpięcia zasilania i możliwość skorzystania z obwodów oświetleniowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu.
GDDKiA, po ostatnim piśmie w przedmiotowej sprawie burmistrza Ścinawy, pozytywnie ustosunkowała się do próśb i w korespondencji z dnia 15 kwietnia br. zadeklarowała podjęcie działań zmierzających do wykonania iluminacji oraz oświetlenia chodników na moście.