AktualnośćiGmina Ścinawa

Rozmawiali o wsparciu dla organizacji pozarządowych

Wczoraj o godzinie 16:30 w ścinawskim urzędzie odbyło się spotkanie informacyjne z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy w sprawie planowanych do ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych. W bieżącym roku na wsparcie inicjatyw i projektów lokalnych stowarzyszeń oraz fundacji, które nie działają w sferze kultury fizycznej i sportu zabezpieczono w budżecie łącznie 63.000,00 złotych, nieco więcej niż w roku 2019. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Krystian Kosztyła, szef samorządu przybliżył gościom zadania, które będzie wspierała gmina, mówił także o środkach finansowych przewidzianych na poszczególne ich rodzaje. Tak jak zwykle, powierzane bądź zlecane przez ścinawski samorząd zadania publiczne nawiązują do struktury i profili działalności miejscowych organizacji pozarządowych.

Budżet dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, z wyłączeniem organizacji i klubów sportowych – kwoty przewidziane na poszczególne zadania publiczne w 2020 roku:
– kultura i sztuka – 16.500,00 złotych;
– działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – 16.000,00 złotych;
– pomoc społeczna – 10.000,00 złotych;
– turystyka i krajoznawstwo – 10.000,00 złotych;
– działalność ma rzecz osób w wieku emerytalnym – 5.500,00 złotych;
– promocja i organizacja wolontariatu – 3.000,00 złotych;
– porządek i bezpieczeństwo – 2.000,00 złotych.

– Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem, frekwencja wyniosła niemal 100%, zjawili się prawie wszyscy zaproszeni goście, którzy wcześniej deklarowali chęć współpracy. Krótko przedstawiliśmy główne zadania publiczne przewidziane do wsparcia, zaprezentowaliśmy oraz omówiliśmy budżet na 2020 rok, a także porozmawialiśmy o inicjatywach i projektach, które planują realizować poszczególne organizacje pozarządowe – mówi Danuta Śliwińska, pracownik ścinawskiego urzędu odpowiedzialny za współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele takich organizacji jak: Fundacji „Przystań” w Ścinawie, Stowarzyszenia „Równe Szanse” w Ścinawie, Stowarzyszania MONAR Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi w Ścinawie, Stowarzyszenia „Aktywny Dziewin”, czy Stowarzyszenia „Razem dla Buszkowic”.