AktualnośćiŚcinawa

Pożar w kościele (FOTO)

Dnia 5 czerwca, chwilę po godzinie 9 rano dwie parafianki przebywające w tym czasie w ścinawskim kościele zauważyły dym na chórze. Natychmiast zawiadomiły odpowiednie służby i za chwilę na miejscu pojawiły się: jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej ze Ścinawy oraz Państwowej Straży Pożarnej z Lubina.

To tylko scenariusz ćwiczeń, które miały za zadanie zapoznanie się strażaków ze specyfiką zabytku sakralnego na wypadek potencjalnej akcji do jakiej może dojść w obiekcie. Były to już drugie takie ćwiczenia w tym roku w gminie Ścinawa, pierwsze odbyły się w Ośrodku Alzheimerowskim.

– Ćwiczenia miały na celu znalezienie źródła dymu oraz jego neutralizacje, przy okazji strażacy dokonali wizji obiektu pod kątem potencjalnych zagrożeń w razie prowadzenia prawdziwej akcji- mówi prezes OSP w Ścinawie, Paweł Świerżewski. – Strażacy, w szczególności z PSP muszą zapoznać się dokładnie z obiektem na wypadek potencjalnego pożaru, muszą wiedzieć jak rozmieszczać jednostki i wozy bojowe, jakie są możliwości dostarczania wody, czy wykorzystania samochodu z drabiną. Ścinawscy druhowie znają obiekt, więc ich zadanie polegało na zbudowaniu linii zasilającej jednostki w wodę oraz na inspekcji hydrantów- dodaje szef OSP.

Ćwiczeniom z zainteresowaniem przyglądał się ks. proboszcz Andrzej Pławiak, który wspólnie z młodszym brygadierem Bogdanem Ćwiklińskim omawiał zagadnienia dotyczące ewakuacji wiernych, infrastruktury technicznej kościoła oraz sprawy przebiegu akcji, tak aby w razie realnego zagrożenia nie uszkodzić zabytkowych przedmiotów znajdujących się w budynku.