Gmina ŚcinawaNews

Nowe odwodnienie wojewódzkiej w Lasowicach

W związku z niedrożną kanalizacją deszczową oraz regularnym zalewaniem podczas intensywnych opadów deszczu gospodarstw domowych położonych w ciągu drogi wojewódzkiej w Lasowicach, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zleciła budowę nowego odwodnienia jezdni na problematycznym odcinku.

Sprawa dotyczy przede wszystkim posesji o numerach 28 i 37, których domownicy niejednokrotnie zgłaszali, że po opadach ich podwórka zamieniają się w jeziora. Woda zamiast do studzienek deszczowych spływała na ich posesje. Za każdym razem niezbędna była interwencja straży pożarnej.

– Wielokrotnie problem ten zgłaszaliśmy do zarządcy drogi, jednak dopiero kiedy wykonaliśmy kamerowanie kanalizacji deszczowej i tak naprawdę zdiagnozowaliśmy przyczynę niedrożności studzienek udało się doprowadzić do remontu- mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła. – Chcę podkreślić, że reakcja w tym przypadku DSDiK była natychmiastowa, za co decydentom bardzo dziękuję- dodaje szef gminy.

Realizowane obecnie prace polegają na budowie nowej kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami i kratkami odwodnieniowymi na całym odcinku jezdni z kostki granitowej oraz na wykonaniu nowej nawierzchni chodnika na tym fragmencie drogi.