AktualnośćiGmina Ścinawa

Szkoła w Tymowej będzie remontowana

Przedsiębiorstwo Budowlane Mateusz Peregrym z Nieszczyc zrewitalizuje część budynku tymowskiej podstawówki. Zlecone w ubiegłym tygodniu przez gminę prace polegały będą na wzmocnieniu oraz zabezpieczeniu fundamentów wraz z wykonaniem ściągów, a także na remoncie wyłączonych obecnie z użytku dwóch klas w tamtej części obiektu. Wykonawca za realizację zadania otrzyma wynagrodzenie w kwocie 325.852,47 zł brutto. Podczas podpisywania umowy obecna była Małgorzata Hajnisz, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Tymowej.

– Budynek tej szkoły posadowiony jest na gruntach niestabilnych, co spowodowało obniżenie fundamentów. Dwie sale lekcyjne zostały wyłączone z użytku, jednak z uwagi na niekompletną liczbę oddziałów szkolnych, dyrekcja placówki bez problemu przeorganizowała pracę, bo dysponuje wystarczającą ilością pomieszczeń. Po rewitalizacji wspomniane sale zostaną ponownie oddane do użytku – tłumaczy Przemysław Linda, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim magistracie.

Wykonawca dokona tzw. podbicia fundamentów ściany zewnętrznej, naprawi również zapadniętą posadzkę w dwóch salach lekcyjnych oraz „zszyje” pęknięcia ścian, które zostaną na końcu odmalowane.