AktualnośćiGmina Ścinawa

List do mieszkańców Ścinawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Podczas sesji Rady Miejskiej w Ścinawie, która odbyła się 30 stycznia br., radni pojęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku zarządu Ścinawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w przedmiocie zabezpieczenia środków finansowych na rok 2024 w kwocie 2 mln zł na budowę chodników, miejsc parkingowych, dróg wewnętrznych oraz dokonanie nasadzeń na terenach tej wspólnoty mieszkaniowej.

Ze względu na bardzo ogólnikowy i zdawkowy charakter podania i nie poparcie go dokumentacją umożliwiającą ocenę zakresu rzekomo planowanego przedsięwzięcia, Rada Miejska w Ścinawie zmuszona była odmówić uwzględnienia wniosku ŚSM w przedmiocie zabezpieczenia publicznych środków na realizację zadań na terenach tejże wspólnoty mieszkaniowej, na których to zarząd spółdzielni winien jest dbać o ład, porządek a przede wszystkim bezpieczeństwo.

W związku z powagą sytuacji oraz szacunkiem do mieszkańców naszego miasta, którzy codziennie korzystają z terenów zarządzanych przez ŚSM, ścinawscy radni wystosowali do nich dedykowany list, który jednocześnie stanowi załącznik do podjętej uchwały. Rajcy tłumaczą w nim swoją decyzję, jednocześnie deklarują chęć współpracy z zarządem spółdzielni, wskazując, że składane petycje na działania inwestycyjne, które wymagają zabezpieczenia publicznych środków, winny posiadać m.in. uszczegółowioną dokumentację, pozwalającą oszacować zakres przewidzianych do realizacji prac, rozwiązania korzystne dla większości lokatorów oraz planowane wydatki, co z kolei umożliwia ubieganie się także o wsparcie w różnych programach dotacyjnych.
Stosowna uchwała wraz z listem dostępne poniżej oraz w Bazie Aktów Własnych.