AktualnośćiGmina Ścinawa

I miejsce w Polsce w rankingu inwestowania w ochronę powietrza!

Pismo Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” opublikowało prestiżowy ranking: „Wydatki na ochronę powietrza w latach 2018-2021”. Miło nam poinformować, że Gmina Ścinawa zajęła pierwsze miejsce w kategorii małe miasta! Tematyką wydatków na ochronę środowiska i klimatu specjaliści współpracujący z pismem zajęli się po raz pierwszy, dostrzegając społeczną wagę problemu jakim jest zanieczyszczenie atmosfery, a przede wszystkim na istotną rolę samorządu w działaniach dotyczących ochrony powietrza na terenie swojej gminy.

W rankingu brano pod uwagę wszystkie wydatki w rozdziale 90005 poniesione w latach 2018 – 2021, a następnie przeliczone na liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego. Zestawienie sporządzono na podstawie danych pozyskanych z raportów składanych do Ministerstwa Finansów.

Ścinawa na ochronę powietrza w analizowanym okresie wydała aż 1.932,68 zł na mieszkańca. Drugi w rankingu Myszyniec nieco ponad 200 zł mniej, a trzeci Zaklików – ponad 1.647 zł.

Przypominamy, że tylko w ostatnich kilku latach Gmina Ścinawa rozdysponowała między mieszkańców kwotę blisko 8,5 mln zł na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Inwestycje dotyczyły głównie wymiany pieców węglowych na pompy ciepła i piece gazowe. Ze wsparcia skorzysta również Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „ROLNIK” w Ścinawie.

– Od kilku lat sukcesywnie angażujemy się w działania przekładające się na poprawę jakości powietrza w gminie i pozyskujemy na nie spore środki. Jako burmistrza cieszy mnie świadomość mieszkańców, którzy widzą potrzebę inwestowania w bardziej ekologiczne źródła ogrzewania dla swoich domów. Modernizujemy również kotłownie w jednostek budżetowych, a w świetlicach wiejskich montujemy praktycznie bezobsługowe pompy ciepła. Stale monitorujemy jakość powietrza w Ścinawie, od 2020 roku dysponujemy specjalnym czujnikiem, dzięki któremu mieszkańcy mieli podgląd on-line, a od niedawna w rynku została zamieszczona tablica na której wyświetlane są aktualne pomiary – mówi burmistrz Krystian Kosztyła.

(Zmodernizowane kotłownie)

(Stały monitoring jakości powietrza)

(Pompy ciepła w świetlicach wiejskich)

(Zaangażowanie spółdzielni i wspólnot w inwestycje)

(Umowy na piecowe granty)