AktualnośćiCTiK

Zrealizowany teatralny projekt

Dobiegł końca projekt pn. ,,Zaczarowana Kurtyna z przedstawieniami na gminnych scenach” który polegał na przygotowaniu i przeprowadzaniu czterech wyjazdowych przedstawień teatralnej grupy nieformalnej: ,,Zaczarowana kurtyna” – sekcji działającej przy Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie.

Grupa starała się dotrzeć do szerszego grona odbiorców oraz dzięki występom zainteresować i zaangażować nowych aktorów. Teatr przyczynił się do zapoznania ze sztuką i kulturą w sposób namacalny, poprzez aktywne uczestnictwo w spektaklach. Każde przedstawienie miało na celu zapoznanie ze strojami i rekwizytami teatralnymi, pracą aktorów i terminologią, która towarzyszy ich pracy. Świetlice wiejskie zamieniły się w sale teatralne, miejsca w których lokalna społeczność spotyka się z kulturą. Projekt integrował mieszkańców w różnym wieku, ubogacał i rozwijał ich wrażliwość na sztukę.
Zadanie pomogło też rozwinąć się młodym aktorom, nabyć doświadczeń na scenie, zdobyć wiedzę praktyczną. Na zakończenie projektu grupa nieformalna pojechała razem na spektakl teatralny Baśń o pięknej Parysadzie i o ptaku Bulbulezarze” do teatru im. Modrzejewskiej w Legnicy. Edukacyjny wyjazd był również sposobnością do integracji grupy i opiekunów.