AktualnośćiGmina Ścinawa

Tynkują i przygotowują instalacje (FOTO)

Postępują prace związane z przebudową kamienicy w ścinawskim rynku, modernizacja obiektu to ważny element całego zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu”. Wykonawca, firma Budokomplex Leon Raba z Lubina, rozpoczął już prace tynkarskie, prowadzi również roboty związane z sieciami: elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Na wskazany wyżej tytuł inwestycyjny ścinawski samorząd pozyskał dotychczas aż 11,4 mln zł bezzwrotnego wsparcia, głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

– Wymurowaliśmy już ściany na poddaszu, wykonaliśmy wieniec pod konstrukcję dachu. Wcześniej wylaliśmy schody na ostatnią kondygnację. Budynek został odpowiednio przygotowany, wzmocniliśmy, a miejscami odbudowaliśmy ściany nośne. Obecnie prowadzimy prace wewnątrz, gdzie przystąpiliśmy do tynkowania, równocześnie wykonujemy sieci – relacjonuje Leon Raba z firmy Budokomplex.

Sam budynek, w którym przez wiele lat swoją siedzibę miała Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Ścinawie to jeden z elementów trwającej rewitalizacji centrum miasta, a wykonawca – firma Budokomplex Leon Raba z Lubina, zgodnie z zawartą umową, otrzyma za swoją pracę kwotę 4.810.805,49 zł. Inwestycja ma zakończyć się latem br.

Po kompleksowej przebudowie kamienica służyła będzie m.in. lokalnym organizacjom pozarządowym, przewiduje się w niej również zlokalizowanie punktu informacji turystycznej i produktu lokalnego.