AktualnośćiGmina Ścinawa

Asfaltują drogę w Przychowej (FOTO)

Po wcześniejszych pracach ziemnych i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w pasie jezdni, wykonawca – konsorcjum firm, którego liderem jest Zakład Górniczy Hydrowiert Fitzner&Fitzner Sp. z o.o., a partnerem Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe INKADRO Sp. z o.o., przebudowuje drogę wojewódzką nr 292 na odcinkach przebiegających przez Przychową. W ostatnich tygodniach wykonawca stabilizował grunt i przygotowywał podbudowę pod nową nawierzchnię z masy bitumicznej, a wczoraj ułożył pierwszą warstwę asfaltu. Ponadto finalizowane są prace w sąsiednich Buszkowicach, gdzie także wybudowano już kanalizację i zakończono roboty ziemne, aktualnie odcinek drogi wojewódzkiej przygotowywany jest tam do asfaltowania.