AktualnośćiGmina Ścinawa

Mniej kopciuchów dzięki wsparciu gminy! (FOTO)

Kolejni właściciele i zarządcy nieruchomości z terenu gminy Ścinawa otrzymają finansowe wsparcie na nowe źródła ogrzewania, inne niż piece węglowe. W miniony wtorek w ścinawskim ratuszu podpisano umowy z kolejnymi 18 grantobiorcami, którzy złożyli swoje aplikacje w niedanym naborze organizowanym w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Realizowane przez beneficjentów inwestycje dotyczą głównie kotłów na gaz i pomp ciepła, w 4. edycji piecowego konkursu przyznano 16 właścicielom prywatnym oraz 2 wspólnotom mieszkaniowym grany o łącznej wartości prawie 400 tys. zł!

Przypomnijmy, że dotychczas umowy zostały podpisane z 368 beneficjentami, w tym z 17 wspólnotami mieszkaniowymi, obecnie na łączna kwotę blisko aż 8 mln zł! Taką wartość wsparcia przekazał ścinawski samorząd dla właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy (kwota dot. grantów wypłaconych oraz umów podpisanych ale jeszcze nie wypłaconych). Największy wartościowo grant, na poziomie prawie 1,5 mln zł, otrzymała Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „ROLNIK” w Ścinawie, która już zlikwidowała wysłużoną kotłownię węglową i zainstalowała ekologiczne źródło ogrzewania.

Obecnie trwa weryfikacja oraz merytoryczna ocena kolejnych 10 wniosków, w ramach ostatniego 5. naboru, po zakończeniu procedury kolejni beneficjencie dostaną wsparcie na proekologiczne inwestycje.