AktualnośćiGmina Ścinawa

Kolejna szansa na dotację do wymiany kopciuchów!

W związku z faktem, że po zakończeniu ostatniego naboru konkursu nie została wyczerpana cała alokacja przeznaczona na granty dla właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ścinawa, po raz kolejny, już piąty raz lokalny samorząd ogłasza nabór w ramach zadania zatytułowanego „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Wnioski przyjmowane są od 22 września 2023 r. do 6 października 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa.

Tak jak wcześniej o dotacje ubiegać się mogą właściciele nieruchomości z terenu gminy Ścinawa, którzy zdecydują się na nowe źródło ogrzewania, inne, niż piec węglowy, a maksymalne wsparcie wynosi do 70% kwalifikowanych kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 20 tys. zł na jedno gospodarstwo. Na przedmiotowy konkurs zaplanowano kwotę 134.000,00 zł.

To kolejna, nieplanowana wcześniej edycja „piecowego konkursu”, we wcześniejszych z dotacji skorzystało łącznie 328 właścicieli nieruchomości oraz 15 wspólnot mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Przyznane dla beneficjentów dotacje, ukształtowały się w sumie na poziomie aż 7.589.049,93 zł.

Dla zainteresowanych wsparciem przy wymianie starego pieca na nowy i ekologiczny, działa punkt konsultacyjny – czynny we wtorki oraz czwartki od godziny 9:00 do 14:00, który mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa: Rynek 17, biuro nr 27 na II piętrze. Zachęcamy do skorzystania po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie, co pozwoli zminimalizować kolejki i czas oczekiwania.

Konsultacje udzielane są również telefonicznie pod numerami:
• 76/ 740-02-21,
• 76/740-02-46,
• 76/740-02-07 w godzinach pracy urzędu.

Procedura realizacji projektu grantowego oraz wszelkie dokumenty niezbędne do udziału w konkursie dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy pod adresem: https://bip.scinawa.pl/v-edycja.html.

Przypominamy, że przedsięwzięcie realizowane jest w ramach RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.3: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”; Poddziałanie 3.3.1 OSI: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- konkurs horyzontalny OSI”; Typ 3.3e: „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”.

Uwaga! Jednocześnie informujemy, że grantodawca / gmina zastrzega, iż w razie braku udzielenia zgody przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego na wydłużenie okresu zakończenia realizacji projektu oraz przeznaczania pozostałych na nim funduszy na przedmiotowy V nabór wniosków o udzielenie grantu, konkurs może zostać unieważniony na każdym jego etapie. Grantodawca/ gmina zastrzega, że nie będzie ponosić odpowiedzialności w wyniku podjęcia przez wnioskodawców / przyszłych beneficjentów/ grantobiorców czynności w ramach konkursu, który zostałby ewentualnie, z powodu podanej wyżej przyczyny unieważniony.