AktualnośćiGmina Ścinawa

Kontynuacja robót w Przychowej i Buszkowicach

Gmina Ścinawa pod koniec lipca podpisała aneks do umowy z konsorcjum firm, którego liderem jest Zakład Górniczy Hydrowiert Fitzner&Fitzner Sp. z o.o., a partnerem Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe INKADRO Sp. z o.o., na odtworzenie dróg gminnych po pracach ziemnych związanych z kanalizacją oraz na modernizację wojewódzkiej 292 w miejscowościach Przychowa i Buszkowice. Wcześniej wskazany wykonawca wybudował w obu wsiach nową sieć sanitarną, w ramach wieloaspektowego zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”. Przedmiotowy aneks dotyczył głównie waloryzacji wynagrodzenia dla konsorcjum oraz określonego na jesień br. nowego terminu zakończenia robót budowlanych. Inwestor zlecił również dodatkowe działania, które należy wykonać, by należycie sfinalizować inwestycję.

– Firma od ponad tygodnia pracuje na drogach gminnych w Przychowej, po najbliższym weekendzie rozpocznie działania związane z przebudową wojewódzkiej 292 w tej samej miejscowości. Natomiast w Buszkowicach roboty drogowe rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu od dróg gminnych, tak jak wcześniej w Przychowej. Cieszy fakt, że w końcu udało się porozumieć z wykonawcą, co sformalizowaliśmy podpisaniem aneksu. Dodam, że prace drogowe w Przychowej oraz Buszkowicach planowane są do ukończenia w październiku br. – mówi Przemysław Linda kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim magistracie.