AktualnośćiGmina Ścinawa

Rozmawiano o rozwoju i wyzwaniach (WIDEO, FOTO)

Po dłuższej przerwie władze gminy zorganizowały kolejny Konwent Sołtysów i Rad Sołeckich z udziałem Radnych Rady Miejskiej w Ścinawie. W spotkaniu uczestniczyli liderzy i reprezentanci poszczególnych wsi, którzy angażują się w poprawę warunków życia mieszkańców i dbają o sprawy swoich wspólnot. Podczas konwentu omówione zostały m.in. obecnie realizowane inwestycje oraz ich pozytywne oddziaływanie na poprawę warunków bytowych. Mieszkańcy mieli okazję rozwiać ewentualne wątpliwości wynikające ze specyfiki prowadzonych przez ścinawski samorząd zadań i zapytać o ważne dla nich sprawy.