AktualnośćiGmina Ścinawa

Przyjmowanie kandydatur do Nagrody Miasta i Gminy Ścinawa

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przyjęto uchwałę w sprawie wyboru Komisji Nominacyjnej, powoływanej w celu opiniowania wniosków o przyznanie Nagrody Miasta i Gminy Ścinawa. Na pierwszym posiedzeniu w/w komisji wybrano przewodniczącego – radną Ewę Moroch-Haschke. Termin składania wniosków o przyznanie Nagrody Miasta i Gminy Ścinawa wraz z uzasadnieniem upływa w piątek, 24 maja. Dokumenty należy składać w sekretariacie ścinawskiego urzędu (biuro nr 11).

Nagroda zostanie wręczona podczas Dni Ścinawy, które odbędą się w dniach 1-2 czerwca br.
Zgodnie ze statutem miasta nagrodę przyznaje uchwałą Rada Miejska w Ścinawie na wniosek Komisji Nominacyjnej.

Uprawnionymi do składania wniosków z uzasadnieniem są:
– przewodniczący ścinawskiej rady miejskiej,
– komisje rady,
– burmistrz Ścinawy,
– organizacje i zakłady pracy działające na terenie miasta i gminy,
– mieszkańcy miasta i gminy Ścinawa w liczbie co najmniej 25 osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Dotychczasowymi laureatami tego wyróżnienia byli:
2004 r. siostra Ancilla – Teresa Brzeńska, ksiądz Prałat Bogdan Kaczorowski oraz Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej;
2005 r. Związek Sybiraków w Ścinawie oraz Lidia Stembalska;
2006 r. Jan Sidorowicz;
2007 r. Walenty Palica;
2008 r. Klub Karate Goju Ryu;
2009 r. Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin”;
2010 r. Mieczysław Kraśniański;
2011 r. Dariusz Łach;
2012 r. Stowarzyszenie „Równe Szanse” w Ścinawie;
2013 r. Klub Sportowy „Start” Ścinawa;
2014 r. Artur Trubicki;
2015 r. Kazimierz Makuchowski;
2016 r. Miejski Klub Sportowy „ODRA” Ścinawa;
2017 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Ścinawie;
2018 r. Henryk Smelkowski;
2019 r. Ewa Solińska;
2022 r. Dorota Giżewska;
2023 r. Janina Kras, Beata Wolniczak, ksiądz Zbigniew Buła.

KOMUNIKAT Komisji Nominacyjnej.