AktualnośćiGmina Ścinawa

Wyższa stawka dopłaty do paliwa rolniczego w 2023 roku

W 2023 r. producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, otrzymają większy zwrot podatku. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosić będzie 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego. Poprzednia wysokość dopłaty do paliwa rolniczego wynosiła 1,00 zł na 1 litr.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 roku wynosi:
• 132 zł (110 x 1,20 zł) * ilość ha użytków rolnych
• 48 zł (40 x 1,20 zł) * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DPJ)
Zatem każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej zobowiązany jest złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do Burmistrza Ścinawy w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć:
1. faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 styczna 2023 r;
2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego;
3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
4. oświadczenie o nieotrzymanej pomocy publicznej;
5. wszystkie aktualne umowy dzierżaw.

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie od 3 do 30 kwietnia 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 21 na II piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa.
Informacji udziela Pani Renata Matuszczak, tel. 76/74 00 233
Wniosek oraz załączniki do wniosku są do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa na korytarzu na II piętrze.

Dokumenty do pobrania:
1_Wzór_wniosku_akcyza_2023
2_Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie
3_Oświadczenie o nieotrzymanej pomocy publicznej
4_Zestawienie faktur VAT_I termin
5_Klauzula informacyjna – akcyza
6_Oświadczenie producenta rolnego bez umowy pisemnej
7_Oświadczenie spółki

Opracowanie: Referat GN