AktualnośćiGmina Ścinawa

Apel o odśnieżanie dachów

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska w piśmie skierowanym do Jednostek Samorządu Terytorialnego przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości. Trudne warunki pogodowe i zimowa aura to czas, aby szczególnie zadbać o bezpieczeństwo użytkowanych budynków. Większość ostatnich zimowych akcji na terenie Polski, w których udział brały jednostki Państwowej Straży Pożarnej, dotyczyła skutków usuwania opadów śniegu.

Jednocześnie należy nadmienić, że obowiązująca od 1 stycznia 1997 roku (z późn. zm.) ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach reguluje: do obowiązków właścicieli nieruchomości należy zapewnienie utrzymania czystości i porządku na chodniku, w tym poprzez uprzątnięcie błota czy odśnieżanie – przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Foto: OSP Tymowa