AktualnośćiGmina Ścinawa

Na 6. miejscu w rankingu zrównoważonego rozwoju!

7 listopada br. opublikowany został Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2022. Zestawienie przygotowano w oparciu o analizę wskaźników obejmujących trzy obszary: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska. Jest nam miło zakomunikować, że w skali kraju Ścinawa zajęła wysoką – 6. pozycję w kategorii gmin miejsko-wiejskich! W opracowywaniu przedmiotowego rankingu współpracują: sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Jednostki samorządu terytorialnego zostały ocenione na podstawie aż 15 wskaźników GUS przez zespół pod kierownictwem prof. Eugeniusza Sobczaka z Politechniki Warszawskiej. O miejscach w rankingu decydowała suma punktów uzyskana z oceny poniższych kryteriów:
– wydatki majątkowe inwestycyjne per capita;
– wydatki na transport i łączność per capita;
– odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie;
– odsetek wydatków na transport i łączność;
– odsetek dochodów własnych w budżecie;
– liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców;
– liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców;
– liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców;
– odsetek radnych z wyższym wykształceniem;
– napływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
– odpływ ludności w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
– liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców;
– odsetek mieszkańców korzystających z usług sieci wodociągowej;
– odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacji komunalnej;
– odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków.

W kategorii gmin miejsko-wiejskich, w której została wyróżniona Ścinawa zwyciężyły Polkowice.

Więcej na temat rankingu na stronie: https://terazpolska.pl/pl/a/Najlepsze-gminy-w-Polsce-wyniki-rankingu-2022.