AktualnośćiEdukacja

Ogólnopolski strajk nauczycieli

W związku z ogólnokrajową akcją strajkową i wynikami przeprowadzonego w Zespole Placówek Oświatowych w Ścinawie referendum (za strajkiem opowiedziało się 53% pracowników), prawdopodobnie od 8 kwietnia 2019r. do odwołania rozpocznie się akcja protestacyjna. W okresie strajku dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić bezpieczne warunki pobytu uczniów w szkole. W czasie akcji protestacyjnej zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla dzieci, również z pomocą Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie. Przedszkole funkcjonowało będzie bez zakłóceń.

Jednocześnie informujemy, że podczas ewentualnej akcji strajkowej rozkład odjazdów autobusów szkolnych się nie zmieni, a szkolna stołówka będzie działała.

Działania ZPO w Ścinawie na wypadek strajku:
– ZNP poinformował rodziców o strajku (oplakatowanie placówek).
– Dyrektor poinformował rodziców wszystkich placówek o strajku z prośbą o ewentualne pozostawienie dzieci/uczniów w domach oraz zobowiązał się, że dołoży wszelkich starań, aby zapewnić opiekę uczniom, którzy w tym dniu przyjdą do szkoły.
– W poniedziałek 8 kwietnia dyrektor o godz. 8.00 otrzyma imienną listę nauczycieli strajkujących w danym dniu ze wszystkich placówek. Nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi niestrajkujący będą do dyspozycji dyrektora i zapewnią opiekę dzieciom. Podobnie 09.04.2019r.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w dniach od 10.04 do 17.04.2019r, ponieważ uczniowie ZPO w Ścinawie, konkretnie klasy I-VII mają te dni wolne- z puli tzw. „dni dyrektorskich”, wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) § 5 ust. 1 lit. a-c. Informacje w tej sprawie rodzice otrzymali dużo wcześniej na zebraniach.

Nieco bardziej skomplikowana jest sytuacja organizacji egzaminów, ponieważ już zostały powołane komisje. W przypadku strajku nauczycieli „strajkujących” wymienią w komisjach „niestrajkujący” z zachowaniem wszelkich regulacji prawnych.

Jedyna wiejska szkoła podstawowa w naszej gminie, a więc placówka w Tymowej, nie będzie strajkować. W szkole przeprowadzono referendum i zaledwie 13 %  załogi opowiedziało się za protestem.