AktualnośćiGmina Ścinawa

Reagujmy na kradzieże i dewastacje!

Szanowni mieszkańcy zwracamy się z ponownym apelem, by zgłaszać na policję wszystkie kradzieże i ich próby oraz akty wandalizmu na majątku publicznym. Kolejny raz niezidentyfikowani sprawcy ukradli oprawę latarni przy ścieżce rowerowej na wysokości skrzyżowania drogi powiatowej na Sitno i Parszowice z drogą na Ręszów. Niestety złodzieje uszkodzili również okablowanie, co spowodowało wyłączenie oświetlenia i jednocześnie utrudni naprawę zwiększając jej koszty. Zarządca drogi – Starostwo Powiatowe w Lubinie, zapewnia, że w najbliższym czasie odtworzy wszystkie skradzione do tej pory oprawy przy ścieżce rowerowej.

Należy pamiętać, że wydatkowane na naprawy środki uszczuplają budżet zapisany na zarządzanie drogami. Konsekwencje ponosi więc cała nasza wspólnota, wszyscy którzy podróżują i korzystają z publicznej infrastruktury, każdy kto chce czuć się bezpieczny, dlatego bezwzględnie reagujmy na wszelkie kradzieże i akty wandalizmu.

Przypominamy, że oddana do użytku w 2018 roku inwestycja możliwa była do zrealizowania dzięki pozyskanym przez powiat środkom z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Warto podkreślić, że ścinawski samorząd przy tym przedsięwzięciu pełnił rolę tzw. inwestora zastępczego. Kwota przyznanej na to zadanie dotacji wyniosła 1.769.600,00 zł, jednak łączna wartość robót budowlanych przy realizacji inwestycji (ulica Legnicka i wylot z miasta) zamknęła się kwotą 5.814.746,33 zł. Równolegle do ulicy, na całym wyremontowanym fragmencie, powstała oświetlona ścieżka rowerowa – aktualnie niestety nie w pełni oświetlona…