AktualnośćiGmina Ścinawa

Prewencyjny plan dystrybucji jodku potasu

Na polecenia administracji rządowej Urząd Miasta i Gminy Ścinawa opracował „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego”. W związku z tym, prosimy mieszkańców miasta i gminy Ścinawy o zapoznanie się z wykazem punktów ewentualnego wydawania preparatu, tabelą dawkowania oraz z zasadami obowiązującymi w miejscach dystrybucji.

Podejmowane działania to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Sytuację radiacyjną na terenie Polski można sprawdzać na mapie aktualizowanej przez Państwową Agencję Atomistyki pod adresem internetowym: https://monitoring.paa.gov.pl/maps-portal/
Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych oraz za pośrednictwem systemu ostrzegania i alarmowania „SISMS”. Dystrybucja tabletek ruszy natychmiast po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Prosimy, aby mieszkańcy w miarę możliwości przekazywali sobie nawzajem informacje o dystrybucji preparatów jodku potasu.

Załączniki:
Wykaz punktów dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na terenie miasta i gminy Ścinawa
Informacja o dawkowaniu
Ulotka informacyjna MSWiA oraz Ministerstwa Zdrowia
Zasady zachowania w punktach dystrybucji