AktualnośćiEdukacja

Nauczyciele nagrodzeni, podziękowania dla dyrekcji szkół

Wiceprzewodnicząca rady miejskiej Monika Żogalska oraz radna Irena Chrystyna wraz z burmistrzem Krystianem Kosztyłą spotkali się dzisiaj z dyrektorkami szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Ścinawa. Samorządowcy przekazali Jolancie Szulc oraz Małgorzacie Hajnisz życzenia, kwiaty oraz listy gratulacyjne, które potwierdzały przyznanie nagród zarządzającym placówkami oświatowymi. Wizyta związana była oczywiście z obchodzonym Dniem Edukacji Narodowej, radne oraz burmistrz złożyli również na ręce dyrekcji podziękowania za pracę wszystkich nauczycieli i osób zatrudnionych w gminnych szkołach. Pracownicy ścinawskiej oświaty otrzymali także okolicznościowe nagrody przyznane przez kierowników poszczególnych jednostek.