AktualnośćiGmina Ścinawa

Oferowane wsparcie dla młodych

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. informuje, że do końca miesiąca trwa nabór do Projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”.

Projekt skierowany do osób zamieszkałych lub uczących się na obszarze województwa dolnośląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:
– są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy,
– są osobami w wieku 18-29 lat,
– utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r.

UWAGA: dla wszystkich Uczestników Projektu jest przewidziane szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

Agencja oferuje:
1. Bezzwrotną dotację w wysokości 23 050,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z uruchomieniem własnej firmy.
2. Pomostowe wsparcie finansowe w wysokości do 2 600,00 zł miesięcznie, udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Zapraszamy do udziału w Projekcie.

Kontakt online – bartek.wawrzyniak@arleg.eu. bądź telefoniczny 48 76 862 27 77 wew. 66.
Wnioski, Regulamin Projektu: https://lnkd.in/g_VqVgZt

Projekt „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska” finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, POWER 2014-2020.

Materiały: Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.