Aktualnośći

„Ciepłe Mieszkanie” przeznaczone dla domów wielorodzinnych

Informujemy, że ruszył Nowy Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Urząd Miasta i Gminy w Ścinawie zbiera chętnych właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Ścinawa, w celu oszacowania liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie.

Wniosek może złożyć jedynie osoba, która jest właścicielem bądź współwłaścicielem lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Ścinawa.

Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi w przypadku i po otrzymaniu przez Gminę Ścinawa dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na:

• pompę ciepła powietrze/woda,
• pompę ciepła typu powietrze/powietrze,
• kocioł gazowy kondensacyjny,
• kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
• ogrzewanie elektryczne,
• podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane:

• instalacja centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
• zakup i montaż okien lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
• dokumentacja projektowa dotycząca przedsięwzięcia.

Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów:

Poziom 1 – podstawowy poziom dofinansowania:

Beneficjent końcowy Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 000,00 zł. Dofinansowanie wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 15 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Poziom 2 – podwyższony poziom dofinansowania:

Beneficjent końcowy programu „Ciepłe Mieszkanie”, którego roczne dochody nie  przekraczają kwoty:

  • 1 673,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 2 342,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Poziom 3 – najwyższy poziom dofinansowania:       

Beneficjent końcowy programu „Ciepłe Mieszkanie”, którego roczne dochody nie  przekraczają kwoty:

  • 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dofinansowanie wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia , nie więcej niż 37 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych dedykowanych Programowi Priorytetowemu „Ciepłe Mieszkanie”:

PODSTAWOWE INFORMACJE

lub

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE.

Dodatkowe informacje:

  1. Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego z Gminą Ścinawa.

  2. W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na  prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

  3. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, na które beneficjent otrzymał dofinansowanie w ramach programów priorytetowych NFOSIGW: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego.

  4. Nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na biomasę w przypadku gdy  budynek ,mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu lub sieci ciepłowniczej.

  5. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie może być dofinansowane z innych środków publicznych niż Programy wymienione w pkt 3, z tym, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa do dnia 19.08.2022 roku (tj. piątek).

Wzór wniosku do pobrania:

Wniosek – chęć przystąpienia do Programu „Ciepłe Mieszkanie”