Aktualnośći

WAŻNE! Informacja dotycząca dodatku węglowego

Wnioski na dodatek węglowy złożymy dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego.

W związku z licznymi zapytaniami o dodatek węglowy wyjaśniamy mieszkańcom miasta i gminy Ścinawa, że w Senacie trwają jeszcze prace legislacyjne nad ustawą, która ma regulować wszelkie kwestie związane z realizacją tego świadczenia.

Podstawą do podjęcia jakichkolwiek działań związanych z obsługą spraw dotyczących dodatku węglowego będzie dopiero uchwalona i obowiązująca ustawa.

Natomiast przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego rozpocznie się dopiero po wejściu w życie ustawy dotyczącej dodatku węglowego.

Komunikaty w sprawie przyjmowania wniosków zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej, w BIP, na tablicy ogłoszeń oraz na FB.