AktualnośćiGmina Ścinawa

Otwarty Konkurs Ofert – wyniki

6 maja br. został rozstrzygnięty otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Ścinawa w 2022r. z zakresu:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
5) promocji i organizacji wolontariatu;
6) turystyki i krajoznawstwa;
7) porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Informacje dotyczące kwot przyznanych dotacji organizacjom pozarządowym można uzyskać pod adresem: https://bip.scinawa.pl/otwarte-konkursy-ofert-w-2022-roku.html.