AktualnośćiGmina Ścinawa

Ogólnopolski Dzień Sołtysa

Wszystkim sołtysom z gminy Ścinawa, tym obecnym oraz byłym, składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pomyślności, wytrwałości w wypełnianiu powierzonych funkcji oraz powodzenia w życiu prywatnym. Niech Wasza praca na rzecz lokalnych społeczności spotyka się z uznaniem mieszkańców, a jej owoce przekładają się na poprawę jakości życia na wsi!

burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła z pracownikami UMiG
oraz
przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie Marek Szopa z radnym