AktualnośćiGmina Ścinawa

Uchodźcy z Ukrainy mają obowiązek zarejestrować swój pobyt!

Przypominamy, że obywatele Ukrainy, którzy zostali przyjęci w domach i lokalach mieszkalnych osób prywatnych, a także obiektach należących do przedsiębiorców, zlokalizowanych na terenie naszej gminy, w celu zalegalizowania swojego pobytu, mają obowiązek przekazać w referacie meldunkowym ścinawskiego urzędu miedzy innymi następujące informacje: imię i nazwisko, dane paszportowe (jeśli posiadają dokument), datę wjazdu na terytorium Polski. Obecnie w jednostkach samorządowych gościmy łącznie 73 obywateli Ukrainy, ponadto swój pobyt w mieszkaniach prywatnych osób zgłosiło kolejnych 25 wojennych uchodźców.

Informacje na temat pobytu obywateli Ukrainy uciekających przed wojną należy zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa (pokój nr 2, w godzinach pracy magistratu). Osoby dorosłe, które zamierzają podjąć pracę, mogą również na miejscu złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL. W tym przypadku należy mieć przy sobie dokument tożsamości: paszport biometryczny lub wewnętrzny paszport ukraiński. W przypadku osób, które z różnych przyczyn utraciły dokumenty, kwestię nadania numeru PESEL ma regulować właśnie procedowana specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ponadto informujemy, że od najbliższego poniedziałku ukraińskie dzieci, które przebywają na terenie gminy Ścinawa rozpoczną realizację obowiązku nauki. Osoby w wieku szkolnym, które nie zostały jeszcze zgłoszone do żadnej placówki edukacyjnej mają możliwość dopisania się do listy uczniów. W przypadku dzieci kwalifikowanych do szkół podstawowych należy kontaktować się z sekretariatem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie, ul Królowej Jadwigi, telefon: 76 / 841-26-46. Natomiast w przypadku potencjalnych uczniów szkół ponadpodstawowych informacji udziela inspektor do spraw oświaty w miejscowym urzędzie, tel.: 76 / 740-02-08.

Przy okazji zachęcamy do przekazywania środków finansowych na rzecz uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają w ścinawskim „Pałacyku”, dedykowaną zbiórkę prowadzi Stowarzyszenie „Aktywnie dla Gminy Ścinawa”, szczegóły na poniższej grafice: