AktualnośćiGmina Ścinawa

Reagujmy na kradzieże i dewastacje wspólnego majątku

Zwracamy się z apelem do mieszkańców gminy Ścinawa, by reagowali – zgłaszali na policję wszelkie kradzieże i ich próby oraz akty wandalizmu dokonywane na majątku publicznym. W ostatnim czasie oprócz dewastacji ławek i koszy w parku miejskim, zostało skradzionych 12 opraw z latarni ustawionych przy ścieżce rowerowej, biegnącej wzdłuż ulicy Legnickiej, poza miastem, w okolicy skrzyżowania z drogą na Ręszów. Sprawa została zgłoszona organom ścigania – wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu sprawców i wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Ścinawie.

– Wszelkie akty kradzieży i wandalizmu dokonywane na publicznym majątku, nie tylko godzą w wizerunek gminy, ale przekładają się również na obniżenie poziomu bezpieczeństwa i generują dodatkowe koszty. Skradzione latarnie to majątek powiatu lubińskiego, bo są ustawione w pasie drogi powiatowej, ale służyły przede wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy korzystali ze ścieżki rowerowej, jeżdżąc choćby na pobliskie ogrody działkowe, zbiornik wodny „Cegielnia”, czy do sąsiadujących z miastem wsi. Proszę wszystkich mieszkańców, by czuli się odpowiedzialni i reagowali na takie sytuacje, mienie publiczne ma służyć nam wszystkim – apeluje burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.

W listopadzie ubiegłego roku zakończyła się inwestycja związana z przebudową drogi poza strefą zamieszkania. Była ona możliwa do zrealizowania dzięki pozyskanym przez powiat lubiński środkom z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 1.769.600,00 zł, jednak łączna wartość robót budowlanych przy realizacji całej inwestycji (ulica Legnicka i wylot z miasta) wyniosła 5.814.746,33 zł. Równolegle do ulicy, na całym wyremontowanym fragmencie, powstała oświetlona ścieżka rowerowa – dziś niestety już nie w pełni oświetlona…