AktualnośćiGmina Ścinawa

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Krystiana Kosztyły (FOTO)

Podczas dzisiejszej sesji wszystkich 12 obecnych na sali radnych Rady Miejskiej w Ścinawie udzieliło absolutorium Krystianowi Kosztyle, wcześniej burmistrz otrzymał także wotum zaufania. W trakcie sesji radni dyskutowali o rozwoju samorządu, finansach oraz prowadzonych inwestycjach, punkt wyjścia dla rozmów stanowił raport o stanie gminy za rok 2021.

– Gratuluję burmistrzowi, pani skarbnik oraz wszystkim pracownikom urzędu, doceniamy pracę całego zespołu i skuteczności w realizacji projektów oraz rocznych budżetów. Działamy wspólnie na rzecz rozwój naszej gminy i jej mieszkańców, a jak wiadomo współpraca buduje – podkreślił przewodniczący Rady Miejskiej w Ścinawie Marek Szopa.

– Serdecznie dziękuję za zaufanie, a pracownikom urzędu gratuluję wzorowego wywiązywania się z powierzanych zadań. Mimo trudnego roku i ograniczeń wynikających z pandemii, wszyscy sumiennie pracowali, co zresztą dostrzegli niezależni eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy na podstawie ogólnodostępnych danych sprawozdawczych, wyróżnili Ścinawę wskazując naszą gminę w gronie najlepiej zarządzanych i najbardziej gospodarnych samorządów w Polsce – podsumował burmistrz Kosztyła.

Wcześniej pozytywne opinie w kontekście wotum zaufania i absolutorium wydała Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.