AktualnośćiGmina Ścinawa

Modernizacja oświetlenia – umowa na kolejny etap podpisana

Dziś w ratuszu burmistrz Krystian Kosztyła podpisał umowę na roboty budowlane dotyczące drugiej część zadania zatytułowanego „Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Ścinawa”. Inwestycję zrealizuje konsorcjum firm, którego liderem jest Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, natomiast partnerzy to: Elektros Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu oraz VOLT-TIM Dariusz Rudnicki z siedzibą w miejscowości Księginice. Parafowany przez szefa ścinawskiego samorządu i reprezentującego konsorcjantów Wojciecha Radlaka kontrakt dotyczy kolejnych 12 wsi, a mianowicie: Buszkowic, Dąbrowy Dolnej, Dąbrowy Środkowej, Dziesławia, Dziewina, Krzyżowej, Parszowic, Przychowej, Ręszowa, Sitna, Wielowsi oraz Zaborowa – miejscowości te nie były objęte zakresem podpisanej wcześniej umowy na pierwszą część całego przedsięwzięcia.

Podpisany dzisiaj kontrakt opiewa na kwotę blisko 9 mln zł, a roboty mają zakończyć się już jesienią br. Zakres inwestycji obejmuje m.in.: wymianę istniejących słupów oraz opraw oświetlenia ulicznego starego typu na nowoczesne (słupy aluminiowe i energooszczędne oprawy LED) oraz dobudowę oświetlenia w obszarze istniejących ciągów i pasów drogowych na istniejącej sieci firmy TAURON.

Przypominamy, że w połowie lutego br. zawarto umowę dla pierwszej grupy miejscowości objętych przedmiotowym projektem, o czym pisaliśmy w artykule „Podpisano umowę na modernizację oświetlenia”.

Należy podkreślić, że w marcu 2021 roku zarząd województwa dolnośląskiego podjął decyzję o dofinansowaniu ośmiu projektów modernizacji oświetlenia drogowego, obejmujących w sumie 40 samorządów. W gronie beneficjentów jest także Gmina Ścinawa, która w porozumieniu z Polanicą Zdrój (lider partnerstwa), Chocianowem oraz Lubinem, aplikowała o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego w mieście oraz na wsiach, a także dostosowanie go do obowiązujących norm. Ścinawie na realizację zadania przyznano ponad 6,5 mln zł.