AktualnośćiGmina Ścinawa

Gmina przyznała dotacje klubom sportowym

Gmina Ścinawa w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert przekazuje środki finansowe organizacjom spoza sektora finansów publicznych, promującym sport na jej terenie. W bieżącym roku ścinawski samorząd udzieli dotacji organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie 315 tys. zł, to więcej w stosunku minionego okresu o 15 tys. zł. Wsparcie kierowane jest do wszystkich, którzy złożyli wnioski w przedmiotowym konkursie, beneficjentami są kluby sportowe funkcjonujące na terenie gminy, działające w następujących dyscyplinach: piłka nożna, sztuki walki – w tym karate, bieganie, nordic walking oraz kolarstwo.

Środki na „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w gminie podzielono na 5 zadań:
• Zadanie nr 1 – upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Ścinawa, w procesie szkolenia sportowego, uczestnictwo w treningach i meczach.
• Zadanie nr 2 – udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu miasta i gminy Ścinawa w zajęciach sztuk walki, uczestnictwo w treningach i zawodach.
• Zadanie nr 3 – upowszechnianie biegania w śród mieszkańców miasta i gminie Ścinawa, uczestnictwo w procesie szkolenia sportowego, uczestnictwo w treningach i zawodach.
• Zadanie nr 4 – upowszechnianie nordic walking w śród mieszkańców miasta i gminie Ścinawa, uczestnictwo w procesie szkolenia sportowego, uczestnictwo w treningach i zawodach.
• Zadanie nr 5 – upowszechnianie jazdy na rowerze wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu miasta i gminy Ścinawa, uczestnictwo w procesie szkolenia sportowego, uczestnictwo w treningach i zawodach.

Dofinansowanie od ścinawskiego samorządu może być przeznaczone m. in.: na organizację zawodów lub uczestnictwo w nich, zakup sprzętu sportowego lub realizację programów szkolenia sportowego.

Głównym założeniem rozstrzygniętego konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, a także podniesienie rangi sportu ścinawskiego w kraju i na arenach międzynarodowych poprzez powierzenie organizacjom pozarządowym oraz innym organizacjom pożytku publicznego realizacji zadań publicznych gminy.

Podział środków na poszczególne organizacje i kuby oraz zarządzenie burmistrza Ścinawy dostępne na stronie biuletynu informacji publicznej gminy: https://bip.scinawa.pl/ogloszenie-burmistrza-scinawy-o-otwartym-konkursie-ofert-nr-12022-na-wspieranie-realizacji-zadan-pub.html.

Foto: Facebook Odry Ścinawa