AktualnośćiGmina Ścinawa

Wsparcie samorządu województwa na zabytki sakralne w gminie

Parafie z Gminy Ścinawa i Rudna otrzymały dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach sakralnych zlokalizowanych na terenie naszego samorządu. O wsparcie z budżetu województwa dolnośląskiego aplikowały parafie z: Dłużyc, Tymowej, Olszan (dot. kościoła w Przychowej) oraz Ścinawy. Środki przyznano trzem pierwszym podmiotom, łącznie na 4 obiekty, wniosek dotyczący dofinansowania prac w ścinawskim kościele, największym zabytku sakralnym w gminie, niestety nie został rozpatrzony pozytywnie. Warto też zaznaczyć, że parafia z Wielowsi nie ubiegała się o dotację z budżetu województwa.

Parafie i zabytkowe kościoły, którym przyznano środki:
• Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Dłużycach:
1) ratunkowa konserwacja drewnianego polichromowanego stropu prezbiterium kościoła pw. Chrystusa Króla w Dłużycach, I etap prac – przyznana kwota dotacji to 70 tys. zł;
2) zabezpieczenie konstrukcji kościoła filialnego pw. św. Piotra i Pawła w Dziewinie (kotwienie nawy i wieży) – przyznana kwota dotacji to 50 tys. zł;
• Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Bolesnej w Tymowej:
3) kontynuacja konserwacji barokowego ołtarza bocznego w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej – przyznana kwota dotacji to 30 tys. zł;
• Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Olszanach – kościół pw. św. Wawrzyńca w Przychowej;
4) rewitalizacja wyposażenia kościoła, konserwacja i restauracja ołtarza bocznego z figurą Najświętszej Maryi Panny – przyznana kwota dotacji to 30 tys. zł.

Foto: polska-org.pl