AktualnośćiGmina Ścinawa

300 tysięcy na rozwój cyfrowy

Ścinawski samorząd pozyskał środki w ramach organizowanego przez rząd konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina.” Głównym założeniem realizowanego projektu jest rozwój cyfrowy oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa informatycznych systemów samorządu. Pozyskany grant wykorzystany będzie na działania polegające m.in. na opracowaniu i wdrożeniu e-usług dla mieszkańców gminy. Planowana jest integracja z węzłem krajowym, co pozwoli na lepsze zabezpieczenie danych. Zostanie zakupiony niezbędny sprzęt, potrzebny do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów (urządzenia wielofunkcyjne, współpracujące z chmurą i pozwalające na zdalne drukowanie).

Dodatkowo projekt zakłada zakup szkoleń, celem rozwoju kompetencji pracowników samorządu z zakresu wdrażanego oprogramowania oraz cyberbezpieczeństwa. Wdrożony zostanie system obiegu dokumentów EOD, który posiada między innymi funkcje:
• przeglądanie i zarządzanie danymi o sprawach, zarejestrowanych przesyłkach wpływających i wychodzących oraz dokumentach wewnętrznych;
• rejestrowanie spraw, przesyłek i dokumentów;
• obsługa skrzynki poczty elektronicznej, ePUAP oraz plików przesyłanych ze stacji roboczych.

Program będzie połączony z system EBOI+, który daje interesantom urzędu możliwość dokonania płatności w związku z opłatami i podatkami obsługiwanymi przez systemy informatyczne magistratu oraz przeglądanie i składanie wniosków lub deklaracji z tytułu opłat i podatków. Pełna cyfryzacja usług to nie tylko wygodne rozwiązanie dla petentów, których nie będą ograniczały godziny pracy urzędu, ale również zadbanie o bezpieczeństwo mieszkańców i urzędników, ponieważ w obliczu pandemii będzie możliwe ograniczenie bezpośrednich kontaktów celem załatwienia spraw.

Warto podkreślić, że planowane działania przygotują ścinawski samorząd do nowej cyfrowej rzeczywistości i obowiązków, np. do konieczności rejestrowania doręczeń elektronicznych (eDoręczenia będą obowiązywać samorządy już od stycznia 2024 roku).

Od chwili podpisania umowy wnioskodawca będzie miał 18 miesięcy na zrealizowanie zadania. Gminie Ścinawa przyznano grant w wysokości 296.160,00 zł, samorząd przeznaczy całą sumę na cyfrowy rozwój jednostki. Przedmiotowa kwota to maksimum, o jakie mogła wnioskować nasza gmina, samorząd nie poniesie kosztów własnych z tytułu udziału w projekcie.