AktualnośćiGmina Ścinawa

Będą nowoczesne pracownie w podstawówkach

Ponad 220 tysięcy złotych, w ramach ministerialnego programu „Laboratorium Przyszłości”, trafi do dwóch szkół prowadzonych przez Gminę Ścinawa. Projekt dedykowany jest szkołom podstawowym i średnim artystycznym, ma na celu budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach w/w programu placówki otrzymają od państwa wsparcie w zakresie zakupu potrzebnego wyposażenia.

Dzięki pozyskanym środkom szkoły zakupią sprzęt i wyposażenie niezbędne do stworzenia nowoczesnych pracowni dydaktycznych z różnych dziedzin, na przykład robotyki.
Pełna lista sprzętu, jaki można będzie zakupić znajduje się w liczącym około 175 pozycji katalogu wyposażenia – na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakładce: „Laboratoria przyszłości”. Co ważne, wyposażenie podstawowe będzie obowiązkowe od 1 września przyszłego roku we wszystkich podstawówkach. Po skompletowaniu można je będzie uzupełnić o dodatkowy sprzęt.
Gmina Ścinawa w październiku br. aplikowała do Wojewody Dolnośląskiego o przyznanie środków, bazując na wnioskach złożonych przez dyrekcje obu szkół podstawowych.