AktualnośćiGmina Ścinawa

Większe wsparcie dla gminnych klubów

Lokalny samorząd rozstrzygnął konkurs ofert i przyznał środki finansowe organizacjom spoza sektora finansów publicznych, tj. klubom działającym w formie stowarzyszeń, czy też fundacji, które zajmują się upowszechnianiem kultury fizycznej, szkoleniem dzieci i młodzieży oraz promują sport na obszarze naszej gminy. Tradycyjnie rozwijające się podmioty, które organizują mieszkańcom czas wolny oraz promują aktywny wypoczynek, dostaną większe niż w poprzednich latach wsparcie, bo w łącznej kwocie 400 tysięcy złotych! Wczoraj w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa burmistrz Krystian Kosztyła podpisał umowy z beneficjentami, którzy na naszym terenie działają i upowszechniają następujące dyscypliny: piłkę nożną, sztuki walki – w tym karate, kolarstwo oraz bieganie.

Środki na „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” w gminie podzielono na 5 zadań:
• upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Ścinawa, w
procesie szkolenia sportowego, uczestnictwo w treningach i meczach;
• udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu miasta i gminy Ścinawa w zajęciach sztuk walki, uczestnictwo w treningach i zawodach;
• upowszechnianie jazdy na rowerze wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu miasta i gminy Ścinawa, uczestnictwo w procesie szkolenia sportowego, uczestnictwo w treningach i zawodach;
• upowszechnianie biegania w śród mieszkańców miasta i gminie Ścinawa, uczestnictwo w procesie szkolenia sportowego, uczestnictwo w treningach i zawodach.

Podczas analizy złożonych wcześniej przez beneficjentów ofert oceniano:
– możliwość efektywnego wykonania zadania;
– przedstawione w ofertach kalkulacje kosztów;
– proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, odpowiedzialnych za jego realizację.

Głównym założeniem rozstrzygniętego konkursu jest upowszechnianie kultury fizycznej oraz aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, a także podniesienie rangi sportu ścinawskiego w kraju i na arenach międzynarodowych poprzez powierzenie organizacjom pozarządowym oraz innym organizacjom pożytku publicznego realizacji zadań publicznych gminy.

Beneficjenci, którym przyznano samorządowe wsparcie:
• Miejski Klub Sportowy „ODRA” Ścinawa (pika nożna klasa okręgowa, prowadzenie 6 drużyn w tym 5 zespołów młodzieżowych): 195.000,00 zł;
• Ludowy Zespół Sportowy „Czarni” Dziewin (piłka nożna klasa okręgowa, prowadzenie 1 drużyny seniorskiej): 45.000,00 zł;
• Ludowy Klub Sportowy „Sparta” Parszowice (piłka nożna klasa A, prowadzenie 1 drużyny seniorskiej): 43.000,00 zł;
• Stowarzyszenie Sportowe Klub Piłkarski „Grom” Gromadzyń-Wielowieś (piłka nożna klasa A, prowadzenie 1 drużyny seniorskiej): 37.000,00 zł;
• Zrzeszenie Sportowe Olimpic w Ścinawie (karate): 29.000,00 zł;
• Fundacja Sprint Ścinawa (kolarstwo): 23.000,00 zł;
• Akademia Sztuk Walki GoK1 w Ścinawie (karate, mieszane sztuki walki): 20.000,00 zł;
• Klub Sportowy „Start” (biegi): 10.000,00 zł.

W ramach trybu ofertowego (19a) o wsparcie swoich działań promujących uprawienie i rozwój sportu ubiegać się będzie jeszcze Ścinawska Grupa Nordic Walking, która jak co roku, we współpracy z lokalnym samorządem szykuje dla chodziarzy ciekawe wydarzenie.