AktualnośćiGmina Ścinawa

Radni obniżyli cenę skupu żyta

Podczas wczorajszej sesji radni Rady Miejskiej w Ścinawie podjęli uchwałę o obniżeniu ceny skupu żyta za 1 decytonę (1 kwintal/ 100 kg), która jest podstawą do obliczania podatku rolnego na kolejny rok – z kwoty 61,48 zł, ogłoszonej w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, do kwoty 52,00 zł. Obniżka w praktyce spowoduje utrzymanie, dla rolników posiadających swoje uprawy i gospodarstwa na terenie gminy Ścinawa, stawki podatkowej na poziomie z roku bieżącego.

Zasady ustalenia podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Podatkiem takim objęte są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza. Dla gruntów gospodarstw rolniczych podatek rolny wynosi 2,5 decytony (dt) żyta od 1 ha przeliczeniowego. Dla gruntów nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych podatek rolny wynosi równowartość 5 dt żyta od 1 ha fizycznego.