AktualnośćiGmina Ścinawa

Wsparcie dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR

Ścinawski samorząd zachęca do udziału w Konkursie Grant PGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Granty można otrzymać na dzieci uczące się obecnie w szkołach podstawowych oraz średnich, których rodzice/dziadkowie lub pradziadkowie pracowali oraz zamieszkiwali na terenie, gdzie funkcjonował PGR. Dla dzieci zamieszkałych w gminie Ścinawa i uczących się w szkołach podstawowych wnioski należy składać u wychowawców klas, natomiast wnioski uczniów szkół średnich przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa. Osoby zamieszkujące inną gminę, powinny zgłosić się do odpowiedniego z uwagi na właściwość terytorialną urzędu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
• sprzęt komputerowy z niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria (klawiatura, mysz w przypadku komputerów stacjonarnych) – w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu;
• ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
• usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Aby uzyskać wsparcie rodzice/opiekunowie prawni powinni wypełnić, podpisać i przekazać poniższe dokumenty w terminie do 22 października 2021 r. (piątek):
• oświadczenie – załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego lub załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022, którzy ukończyli 18 rok życia);
• przedłożyć dokument potwierdzający pracę w PGR, tj. kopię świadectwa pracy lub zaświadczenie lub inny dokument, na podstawie którego można stwierdzić zatrudnienie w PGR.

W szkołach podstawowych wnioski należy składać u wychowawców klas, natomiast wnioski uczniów szkół średnich przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Ścinawa. Informacje udzielane są w pokoju nr 27 na II piętrze UMiG Ścinawa, tel.: 76/ 740 02 21.

Więcej szczegółów oraz formularze i załączniki dostępne na stronie internetowej programu:
www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.