AktualnośćiGmina Ścinawa

W ścisłym centrum Ścinawy powstają nowe nawierzchnie (FOTO)

Wykonawca zadania pn.: „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu” od kilku dni brukuje przestrzenie w bezpośrednim sąsiedztwie ratusza oraz finalizuje ostatnie prace ziemne związane ze spięciem poszczególnych odcinków wybudowanych wcześniej sieci i wykonaniem ostatnich przyłączy. Działania mają przede wszystkim wpłynąć na poprawę warunków bytowych mieszkańców centrum miasta, ale również przełożyć się na estetykę rynku.

Główne prace brukarskie prowadzone są obecnie pomiędzy ratuszem a marketem Dino, wcześniej wybudowano sieci i instalacje, a teren został odpowiednio zagęszczony i przygotowany. Wykonawca wyznacza również miejsca, w których posadzone zostaną drzewa oraz krzewy. O zieleni w ścinawskim rynku pisaliśmy w artykule zatytułowanym „Nowe drzewa i nasadzenia w ramach rewitalizacji rynku (FOTO)”.

Natomiast pierwsze krawężniki zostały już ułożone w obrębie skrzyżowania ulic: Kościelnej, Głogowskiej i Rynek.

Miło nam również poinformować, że w niedalekiej przyszłości rozpoczną się prace fundamentowe przy nowej kamienicy w centrum miasta. Prywatny inwestor przygotowuje teren pod budowę, a swoją pracę obecnie wykonuje archeolog (zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków), który kataloguje pozostałości po wcześniejszym obiekcie. Budynek wypełni przestrzeń pomiędzy rewitalizowaną przez ścinawski samorząd kamienicą po dawnej siedzibie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, a tą, w której parterze jeszcze niedawno mieścił się bank.

Przypomnijmy, że zawarty przez gminę pod koniec maja ubiegłego roku kontrakt z firmą WASBUD Robert Wąs z Grodkowa opiewa na kwotę ponad 12,6 mln złotych brutto. Ścinawski samorząd na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu” pozyskał aż 11,4 mln złotych bezzwrotnego wsparcia. Środki pochodzą głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W przedmiotowe zadanie wpisuje się również, realizowana równolegle, modernizacja kamienicy po dawnej siedzibie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ścinawie.