AktualnośćiGmina Ścinawa

Odnawianie oznakowania poziomego na gminnych drogach (FOTO)

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie, w ramach działań związanych z utrzymaniem dróg gminnych odnawiał oznakowanie poziome. Prace prowadzone były w dniach od 18 do 23 czerwca, cykliczna akcja ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu. Odmalowano m.in. przejścia dla pieszych, miejsca do zatrzymywania się autobusów, jak również oznakowanie poziome przy skrzyżowaniach. Warto podkreślić, że w obrębie tylko samej Ścinawy mamy drogi, za które odpowiadają różni zarządcy, tj. powiat lubiński (ulica Legnicka, Władysława Jagiełły, cześć Mickiewicza – od straży pożarnej w kierunku ulicy Wołowskiej, ulica Wołowska), samorząd województwa (ulica Lubińska od przejazdu kolejowego w stronę ulicy Chobieńskiej, ulica Chobieńska), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu – droga krajowa (ulica Lubińska do przejazdu kolejowego od strony Lubina, ulica Wincentego Witosa, Wrocławska oraz cześć Wołowskiej bliżej mostu nad Odrą). Działania prowadzone przez ZGK dotyczyły dróg gminnych, choć zbiegły się w czasie z odnawianiem oznakowania poziomego na przebiegającej przez nasze miasto krajówce.

– W pierwszej kolejności prace zostały wykonane w miejscach, w których oznakowanie wymagało najpilniejszego odtworzenia. Brane były pod uwagę również sugestie mieszkańców i osób, które korzystają z dróg gminnych, sami także dokonaliśmy takiej inwentaryzacji. Oznakowanie ma przede wszystkim przekładać się na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz usprawniać samą komunikację – mówi Witold Kubów z ZGK w Ścinawie.