AktualnośćiGmina Ścinawa

Ogłoszono nabór- można składać wnioski na wymianę starych pieców!

Gmina Ścinawa ogłosiła kolejny nabór i już przyjmuje konkursowe wnioski w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interwencji”. O dotacje ubiegać się mogą właściciele nieruchomości z terenu gminy, którzy zdecydują się na nowe źródło ogrzewania, inne niż piec węglowy (UWAGA: piece na ekogroszek i piece posiadające wymienne lub wysuwane ruszta nie podlegają dotacji). Maksymalne wsparcie przewidziane przez organizatorów wyniesie do 70% kwalifikowanych kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 20 tys. zł na jedno gospodarstwo. Na przedmiotowy konkurs zaplanowano kwotę ponad 1,5 mln zł. Wnioski w ramach tegorocznego naboru przyjmowane są w terminie do 17 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa.

Przypominamy, że Gmina Ścinawa jako lider projektu, w porozumieniu z czterema innymi samorządami, tj.: Lubinem, Chocianowem, Prochowicami oraz Rudną, jeszcze w 2019 roku, złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek w ramach RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 3: Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.3: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”; Poddziałanie 3.3.1 OSI: „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- konkurs horyzontalny OSI”; Typ 3.3e: „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii- projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy”. Dzięki udziałowi w konkursie i jego pozytywnym rozstrzygnięciu przez UMWD, pięć wymienionych wyżej samorządów uzyskało wsparcie łącznie na poziomie ok. 16 mln zł, z czego około 4 mln złotych przypadło Gminie Ścinawa, a tak naprawdę mieszkańcom i właścicielom nieruchomości na jej terenie.

To druga edycja „piecowego konkursu”, w minionym roku z dotacji skorzystało 117 właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Przyznane i już rozliczone przez beneficjentów dotacje, ukształtowały się łącznie na poziomie 1.453.577,55 złotych – taką wartość grantów rozdysponowano w 2020 roku. Jak będzie w bieżącym? Okaże się niedługo.

Punkt konsultacyjny dla zainteresowanych wsparciem przy wymianie starego pieca na nowy/ ekologiczny – czynny w dni robocze we wtorki i czwartki, od godziny 9:00 do 14:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, biuro nr 27 na II piętrze. Konsultacje udzielane są również telefonicznie pod numerem: 76/ 740-02-21.

Regulamin oraz wszelkie dokumenty niezbędne do udziału w konkursie dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy: http://bip.scinawa.pl/konkurs-na-wymiane-wysokoemisyjnych-zrodel-ciepla.html.