AktualnośćiGmina Ścinawa

Rewitalizowane uliczki i fontanna w rynku (FOTO)

Firma WASBUD z Grodkowa, wykonawca zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowej strefy centrum miasta Ścinawa poprzez przebudowę nawierzchni rynku i przyległych ulic – etap I wraz z małą architekturą, zagospodarowaniem terenu” kończy prace związane z przebudową i rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną oraz deszczową, jak również z modernizacją wodociągów. W ramach inwestycji układa już nawierzchnie ulic, chodników i miejsc postojowych, które po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, są wykonywane głównie z granitu. W ostatnim czasie WASBUD rozpoczął też prace dotyczące budowy fontanny, która zlokalizowana będzie w sąsiedztwie ratusza, w miejscu, gdzie jeszcze kilka lat temu na postumencie stał słynny ścinawski czołg T-34, przeniesiony i znajdujący się obecnie przy drogowym moście nad Odrą.

Warto zaznaczyć, że część materiału, z którego powstają nowe nawierzchnie pochodzi z odzysku. Kostkę zabezpieczono np. po przebudowie ulicy Wołowskiej (na wysokości Park & Ride), ale również już podczas prowadzonej inwestycji w rynku, który dawniej cały był pokryty granitem, a ostatnio czarnym asfaltem. Stary bruk wykorzystany został m.in. do utwardzenia miejsc parkingowych powstających przy rewitalizacji centrum Ścinawy.

Aktualnie budowlańcy prowadzą prace ziemne związane z przygotowaniem miejskiej fontanny – montują i spawają dysze, którymi w przyszłości tłoczona będzie woda. Wybetonowana została już komora robocza, na aparaturę sterującą obiektem i pompy. Komora ukryta będzie pod nawietrzną rynku, a wejście do niej możliwe będzie przez właz techniczny.