AktualnośćiGmina Ścinawa

Kanalizacja, wodociągi, drogi – w gminie dużo się dzieje (FOTO)

W centrum Ścinawy, w Dziesławiu, Parszowicach, Ręszowie, Sitnie, Wielowsi oraz Zaborowie, trwają od kilku miesięcy roboty związane z budową kanalizacji, a w części ww. miejscowości, także z modernizacją wodociągów. Co ważne, wykonawcy, zgodnie z zawartymi kontraktami, zajmą się również drogami. Przebudowane i odtworzone zostaną m.in. drogi powiatowe. Ponadto prace kanalizacyjne ruszą za chwilę w Buszkowicach, Dłużycach, Przychowej, a w czerwcu, jak zapowiada wykonawca, w Dziewinie. Dzięki budowie sieci sanitarnej nowe nawierzchnie ma zyskać blisko 9 km powiatówek, które są w bardzo złym stanie. W miniony piątek inwestycje wizytował burmistrz Krystian Kosztyła, który w Dziesławiu spotkał się z wicestarostą powiatu lubińskiego Władysławem Siwakiem, wspierającym ścinawski samorząd w realizacji przedsięwzięć drogowych.

Obecnie w Ścinawie w ramach rewitalizacji centrum miasta przebudowywana jest kanalizacja ogólnospławna- na odrębną sanitarną i deszczową, powstają granitowe nawierzchnie ulic i chodników, modernizowana jest również sieć wodociągowa. W Dziesławiu, przy okazji budowy kanalizacji, także wymieniany jest stary wodociąg. Do dzisiaj zawarto kontrakty z wykonawcami robót budowlanych dla skanalizowania aż 10 wsi, z czego w 6 miejscowościach, nie licząc samej Ścinawy, rozpoczęły się już i prowadzone są prace w terenie. Inwestycje w gminie realizowane są na bardzo dużą skalę, można ją ocenić poprzez ilość miejscowości, w których już prowadzone są roboty budowlane, Ich zakres i w końcu łączną wartość podpisanych umów, sięgającą blisko 100 mln złotych. Wszytko inwestowane jest w podstawową infrastrukturę, na którą mieszkańcy czekali od dziesięcioleci.

Pod galeriami zdjęć zamieszczony został plan gminy Ścinawa, z aktualnymi informacjami dotyczącymi kanalizowania obszarów wiejskich i realizacji kompleksowego projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Ścinawa”, na który ścinawski samorząd pozyskał blisko 60 mln zł bezzwrotnego wsparcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – dotacja pochodzi z budżetu Unii Europejskiej.

Dziesław

Ręszów

Wielowieś

Parszowice

Zaborów

Przychowa (organizowana obecnie baza dla Przychowej i Buszkowic)