AktualnośćiGmina Ścinawa

Nowe plany zagospodarowania dla Dąbrowy, Dębca i Redlic

Podczas dzisiejszej sesji radni Rady Miejskiej w Ścinawie podjęli trzy uchwały uaktualniające plan zagospodarowania Gminy Ścinawa, który obejmuje tereny wiejskie. Zmiany dotyczą miejscowości: Dąbrowa (Dolna i Środkowa), Dębiec oraz Redlice. Od 2018 roku, kiedy to ścinawski samorząd sfinalizował aktualizację planu dla miasta, trwają prace nad kompleksowymi zmianami dla wsi gminnych, gdzie na przeważającym obszarze obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego podjęty jeszcze w 2005 r. Przypominamy, że po przejściu całej procedury planistycznej oraz uzyskaniu wszystkich koniecznych uzgodnień, pod koniec minionego roku uchwalono pierwsze zaktualizowane dokumenty: we wrześniu dla Tymowej, w październiku dla Jurcza, a w styczniu tego roku dla Lasowic oraz Przychowej. Zmiany są m.in. odpowiedzią na wnioski mieszkańców, które wynikają z ich zamierzeń inwestycyjnych.

Sporządzenie zmiany planu miejscowego ma na celu przede wszystkim poprawę warunków zagospodarowania terenu, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego. Przeobrażenia zachodzące na obszarze gminy, potrzeby rozwoju społecznego i gospodarczego, a także zmiany obowiązujących przepisów, spowodowały utratę aktualności części ustaleń zawartych w dokumencie planistycznym, który uchwalony był kilkanaście lat temu. Należy zaznaczyć, że właściciele nieruchomości zgłosili około 150 wniosków o wprowadzenie korekt do starego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich, było to jeszcze przed rozpoczęciem prac nad nowym projektem!

Aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego dla: Dąbrowy (Dolnej i Środkowej), Dębca oraz Redlic opracowała firma M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o. o. z Poznania, która zajmuje się również nową dokumentacją dla: Chełmka Wołowskiego, Sitna i Turowa. Dla pozostałych wsi zmiany miejscowego planu zagospodarowania przygotowuje Q7 Grupa projektowa s.c. z Wrocławia.

– Konsekwentnie uaktualniamy plany zagospodarowania dla obszarów wiejskich naszej gminy. Działamy zgodnie z procedurami, dokumentacja uzgadniana jest z wieloma podmiotami, z myślą o mieszkańcach i ich potrzebach. 10 lutego odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach planów dla kolejnych miejscowości, czyli Dziewina, Krzyżowej i Parszowic. Przewidujemy, że następną wsią, dla której zostanie uchwalony nowy plan będzie Dziewin – komentuje burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.