AktualnośćiGmina Ścinawa

Dofinansowanie do usunięcia azbestu

Burmistrz Ścinawy informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Zainteresowani mieszkańcy z terenu miasta i gminy Ścinawa mogą uzyskać dofinansowanie kosztów demontażu wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Deklaracje o przystąpieniu do programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Ścinawa w 2023 roku” realizowanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu oraz Urząd Miasta i Gminy Ścinawa należy składać w terminie do 10.02.2023 r. (wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą uwzględnione).
Dokumenty dostępne w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa, pokój nr 24 oraz TUTAJ w wersji elektronicznej.
Deklaracje o przystąpieniu do programu można wysyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@scinawa.pl na załączonym formularzu, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłając na adres: Urząd Miasta i Gminy Ścinawa, Rynek 17, 59-330 Ścinawa, albo bezpośrednio w ścinawskim magistracie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 76 740 02 26.

UWAGA: Dofinansowanie nie obejmuje zakupu oraz montażu nowego pokrycia dachowego!