AktualnośćiGmina Ścinawa

Pięć kolejnych miejscowości z nowymi planami zagospodarowania

Podczas piątkowej sesji radni Rady Miejskiej w Ścinawie podjęli uchwały uaktualniające miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla pięciu kolejnych wsi: Buszkowic, Dłużyc, Dziesławia, Krzyżowej i Parszowic. Dokumentację dla całej grupy miejscowości opracowała firma Q7 Grupa Projektowa s.c z Wrocławia. W 2018 roku został zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego dla Ścinawy, od tego czasu ścinawscy radni, oprócz dla w/w grupy miejscowości, podjęli także uchwały uaktualniające dokumenty dla: Tymowej, Jurcza, Lasowic, Przychowej, Dębca, Dąbrowy Dolnej i Środkowej, Dziewina, Chełmka, Sitna, Redlic.

Sporządzenie zmiany planu miejscowego ma na celu przede wszystkim poprawę warunków zagospodarowania terenu, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego. Przeobrażenia zachodzące na obszarze gminy, potrzeby rozwoju społecznego i gospodarczego, a także zmiany obowiązujących przepisów, spowodowały utratę aktualności części ustaleń zawartych w dokumencie planistycznym, który uchwalony był kilkanaście lat temu. Należy zaznaczyć, że właściciele nieruchomości zgłosili około 150 wniosków o wprowadzenie korekt do starego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wiejskich, było to jeszcze przed rozpoczęciem prac nad nowym projektem!
Kolejnymi miejscowościami, dla których zostaną zaktualizowane plany będą Wielowieś i Zaborów wraz z Grzybowem. Później sfinalizowane zostaną prace nad dokumentami dla Ręszowa i Turowa.