Aktualnośći

Ruszają zapisy do przedszkola i klasy pierwszej

Niebawem rozpoczynają się procedury rekrutacyjne do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ścinawa w roku szkolnym 2021/2022. Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi terminami postępowania rekrutacyjnego.

Harmonogram czynności oraz kryteria rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ścinawa określają:
ZARZĄDZENIE NR G/11/2021 BURMISTRZA ŚCINAWY z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ścinawa
UCHWAŁA NR XXXVII/237/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Ścinawa ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Doln. dnia 05.04.2017 r. poz.1659.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzanej rekrutacji można uzyskać na stronach internetowych poszczególnych placówek lub bezpośrednio w sekretariacie wybranej szkoły.

Dokumenty do pobrania dostępne:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ścinawie: klasa pierwsza, oddziały przedszkolne, przedszkole;
Szkoła Podstawowa w Tymowej: klasa pierwsza, oddział przedszkolny.