AktualnośćiGmina Ścinawa

Zwrot podatku akcyzowego

Przypominamy, że od 1 lutego do końca miesiąca można składać do Burmistrza Ścinawy wnioski o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, posiadających grunty na terenie naszej gminy.

Do wniosku należy dołączyć:
1. faktury VAT lub ich kopie, potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
3. w przypadku ubiegania się o zwrot w związku z posiadaniem dużych jednostek przeliczeniowych bydła – dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Limit ustala się jako sumę:
kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od dnia 01 kwietnia do dnia 30 kwietnia br. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 21 na II piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa.

Informacji udziela pani Renata Matuszczak, 76/7400233.

Dokumenty do pobrania:
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie
Oświadczenie o nieotrzymanej pomocy publicznej
Wzór_wniosku_akcyza_2019
Zestawienie faktur VAT I półrocze